Volvo

Beskrivelse af projektet

Dette projekt er lavet som et 24 timers projekt på min uddannelse i digital konceptudvikling og det er lavet i samarbejde med min studiegruppe.

Volvo havde et ønske om at få automatiseret nogle af deres tidskrævende og ensformige opgaver internt blandt medarbejderne. Vi skulle derfor udvikle et koncept, som ved hjælp af en virtuel medarbejder kunne hjælpe med at få automatiseret nogle af disse opgaver.

Volvo billede
Volvo billede

Overvejelser

Vi gjorde os mange overvejelser undervejs, da dette ikke var noget, som nogen af os havde arbejdet med før eller havde nogen erfaring med. Vi brugte derfor også lang tid på at undersøge diverse værktøjer, som gør det muligt at automatisere processer.

Jeg brugte min viden fra mit arbejde hos Saxo og foreslog at vi kombinerede løsningen med deres projektstyringsværktøj, Microsoft Planner. Vi endte derfor med en løsning, som ved hjælp af Microsoft Power Automate og Microsoft Azure Bot Service skabte en virtuel medarbejder i form af en chatbot, som selv kunne påtage sig de opgaver, som hun var programmeret til og derudover også kunne svare på medarbejdernes spørgsmål. En løsning som Volvo var virkelig tilfredse med.